Tạo phiếu thông báo nạp tiền trên tài khoản SV388

Bài viết Tạo phiếu thông báo nạp tiền trên tài khoản SV388 được xuất bản tại website tổng đại lý SV388 trực tiếp và được xuất bản lại tại blog hướng dẫn SV388 tải về


Đăng nhập SV388VN.net sau đó tạo phiếu thông báo rút tiền. Hội viên phải điền đúng số tài khoản ngân hàng nhận tiền của mình. Số tiền rút tối thiểu là 200,000 vnđ. Thông thường, tiền sẽ về tài khoản hội viên sau 3 phút.

Xem chi tiết nội dung bài viết tại đây: https://sv388dangky.tumblr.com/post/613616481088962561/t%E1%BA%A1o-phi%E1%BA%BFu-th%C3%B4ng-b%C3%A1o-n%E1%BA%A1p-ti%E1%BB%81n-tr%C3%AAn-t%C3%A0i-kho%E1%BA%A3n-sv388